Fält 16 och utvecklingsprojekt

Vid andra världskrigets utbrott mobiliserade Sverige sitt försvar och byggde upp hemliga krigsflygfält runtom i Sverige, och av dessa är Krigsflygfält 16 landets bäst bevarade. Där finns berättelserna om de enskilda människorna, från markägarna vars land köptes av staten till de krigsplacerade soldaterna och lottorna som skötte infrastrukturen. Där finns också den lokala värmländska historien. Det är berättelser om människor som kunde varit vi själva, vilket gör berättelsen om Krigsflygfält 16 aktuell för alla oss som lever idag.

Krigsflygfält 16 är en unik och autentisk kulturmiljö där den från luften kamouflerade åkermarken och byggnaderna är kärnan i besöksmålet. Genom det ökade intresset för natur- och friluftsliv utgör området med dess centrala läge i naturreservatet Brattforsheden en naturlig utgångspunkt för samverkan mellan ideella, offentliga och privata natur- och kulturaktörer. Med åtgärder som exempelvis digitalisering av historiska handlingar och successivt införande av interaktiva upplevelser, både på plats och framför datorn, skapas ökad tillgänglighet för allmänheten. Under februari 2020 beviljades Stiftelsen Krigsflygfält 16, EU-medel av Leader Närheten, att inom ramen för landsbygdsprogrammet producera

  • en filmupplevelse som visas genom VR glasögon, vilket placerar besökaren mitt i ett historiskt skeende. När användaren tar på sig VR glasögon uppstår effekten av att glömma allt omkring sig i den verkliga världen för att träda in i en helt annan värld. Filmen kan ses på krigsflygfält 16 med start den 4 juli 2022.
  • faktabaserade guidade turer som gör det möjligt att berätta för besökaren hur platsen opererades och viktiga händelser som inträffade under beredskapsåren1939-1945. Målet är ett engagerat historiebruk som attraherar nya besökare. Besökare ges möjlighet att boka guidade turer via hemsidan.
  • ökad attraktionskraft för området lokalt, regionalt och nationellt med genomförandet av ett publikt event under 2020/2021.

Syfte med projektet är att genom engagerat historiebruk tillgängliggöra och åskådliggöra berättelsen om Krigsflygfält 16. Berättelsen om Krigsflygfält 16 är berättelsen om ett land i beredskap. Krigsflygfält 16:s berättelse hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra
världskriget – och idag. Syftet är också att realisera den visions och utvecklingsstrategi som tagits fram i samverkan med Länsstyrelsen Värmland, kommunerna, bygdens folk, Visit Värmland och Värmlands museum.

Avsikten är att vi vill bevara, använda och utveckla vårt gemensamma kulturreservat till en attraktiv och hållbar destination där platsens historia lyfts fram i alla verksamhetsdelar. Projektets nytta innebär att vi arbetar med tillgängliggörande av både kultur- och naturvärden. Det gör att platsen kan positionera sig i det lokala och regionala utvecklingsarbetet inom besöksnäringen, där naturturism och friluftsliv redan idag är starka besöksanledningar. Dessa konkurrensfördelar, i kombination med ett kontinuerligt fortsatt utvecklingsarbete, skapar en attraktiv plats för besökare inom kultur- och naturturism, det lokala näringslivet och kommuninvånarna i Karlstad, Filipstad och Hagfors.