Guidad rundvandring

Följ med på en guidad rundvandring och lär dig mer om hur krigsflygfältet fungerade under beredskapsåren 1939-1945. Någon av våra besöksvärdar tar med dig på en tur i området. Vi berättar om flygfältets historia och ger dig möjlighet att titta in i gamla byggnader från 1940 talet där allt har bevarats som det såg ut under den tid när krigsflygfältet var operativt.

Krigsflygfält 16 är också ett av Länsstyrelsen i Värmland inrättat natur och kulturreservat som syftar till att bevara miljö och byggnader för framtida generationer. Här finns unik natur som skyddas enligt regler för Natura 2000.

Guidade turer sker varje dag 18 juni – 11 augusti, 2024. Samling sker utanför matsalen, 4 min. promenad från besöksparkeringen.

Chefen Fält 16 i expeditionsbaracken