Medverkande organisationer

SwAFHF flygplan med JAS 39 Gripen i formation någonstans i Sverige

Swedish Airforce Historic Flight

Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF), huvudsakliga syfte är att bevara och flyga flygplantyper som varit operativa i det svenska Flygvapnet.

SwAFHF anser att bevarandet och exponeringen av det stolta flygarvet banar väg för Flygvapnet och flygindustrin in i framtiden.

SwAFHF flygplansflotta består i första hand av flygplan konstruerade och byggda av Saab.

Läs mer >

SwAFHF på Facebook >

Foto: David Brohede

Flygvapenmuseum

Flygvapenmuseum i Linköping är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum om flygets självklara plats i Sverige och det svenska försvaret.

Här finns en unik samling militärflygplan och andra föremål med koppling till flygets hundraåriga historia.

Läs mer >

SFHM

Uppdraget är att öka kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om dess roll i samhällsutvecklingen.

SFHM ska se till att alla som vill, ska kunna lära sig mer om Sveriges försvar. Både i äldre tider och idag. SFHM ska också berätta om hur krig påverkar, och har påverkat, människor och samhället.

Läs mer >

Karlstads kommun

Karlstads vision, ett bättre liv i solstaden, ger en gemensam bild av kommunens framtid. Karlstad ska vara en attraktiv kommun där människor väljer att leva, verka, bo och utvecklas. Kommunen vill att livet i Karlstad ska vara bättre, och utgår från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv.

Läs mer >

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland.

Läs mer >

Civilförsvarsförbundet Värmland

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Läs mer >

MTE Värmland/Närke

Motor- och transportenheten i Värmland och Närke består av Frivilliga Automobilkåren, Bilkåren, Frivilliga Radioorganisationen och Lottakåren och ska utgöra en samlad logistikresurs för stöd i samhällskriser

Läs mer >

Great Event

Great Event verksamhet syftar till att skapa beläggning för Karlstads större anläggningar, skapa engagerande event för företag och privatpersoner samt att stärka varumärken som är aktiva inom näringslivet genom innehåll och aktiveringar. 

Läs mer >

Karlstad Flygplats

Karlstad Airport är Värmlands största flygplats med cirka 50 000 passagerare per år. Karlstad Airport är för närvarande utsedd till temporär beredskapsflygplats.

Läs mer >

Värmlandstrafik

Kollektivtrafik är en av Region Värmlands verksamheter.

Region Värmland ansvarar för den strategiska utvecklingen av kollektivtrafiken i Värmland och
för att upphandla trafikoperatörer som kör trafiken.

Trafiken bedrivs under varumärket Värmlandstrafik

Läs mer >

Faktabroschyr

Ladda ner vår broschyr och läs om det hemliga flygfältet.

Ladda ner broschyr >

Kontakta och hitta till Fält 16

Här kan du kontakta oss och se hur du hittar till Fält 16.

Läs mer >