Kör- och väganvisningar

Allmän information

Endast fordon som har förköpt/bokat parkeringsplats via biljettsystemet på Tickster > kan garanteras parkering. Parkering sker enligt anvisning från funktionär. Du behöver ha med dig biljetten digitalt eller i utskriven form. Obokade fordon erbjuds parkering endast i mån av plats. Tillfartsvägar kommer att stängas när parkeringen är fullbelagd. Det finns inga andra parkeringsmöjligheter än de anvisade. Evenemangets kapacitet är maximerad till cirka 5000 fordon.

Körväg A gäller för bokade fordon med biljettkategori VIP/Guld.

Körväg B gäller för bokade fordon med biljettkategori ordinarie.

Körväg B gäller obokade fordon som vill köpa parkering och entrébiljetter direkt vid infarten till Krigsflygfält 16. Kontanter, swish, betalkort Visa/Mastercard accepteras. Olika filer erbjuder olika betalningssätt.

Körväg C avser fordon/personal/varutransporter som medverkar i evenemanget.

Parkering för funktionshindrade

Körväg A gäller för bokade fordon med biljettkategori VIP/Guld/Ordinarie.

Se karta här >

Körväg B gäller för obokade fordon och därefter sker köranvisning av funktionär vid infarten.

Husvagnar och husbilar

För övernattning med husvagn och husbil hänvisas till Mangenbadens camping. Camping är inte tillåten i kultur och naturreservatet Krigsflygfält 16. Detta gäller även tält.

Körväg A: bokade fordon (VIP status eller Guldbiljett)

Från Karlstad väg 63 mot Filipstad (ca 40 km).
6 km norr Lindfors avtagsväg till höger.
Krigsflygfält 1 km.Flygplats 1 km.

Från Filipstad väg 63 mot  Karlstad (ca 18 km).
7,5 km söder Brattfors avtagsväg till vänster.
Krigsflygfält 1 km.Flygplats 1 km.

Se karta här >

Krigsflygfält 16 GPS koordinater
RT90:
X: 6611642, Y: 1393696
WGS84:
Lat N 59° 36´ 68”, Lon 13° 55’ 32”
Decimal:
59.61126,  13.92195

Körväg B: bokade fordon (Ordinarie biljett) / obokade fordon (Ej biljett)

Från Karlstad väg 63 mot Filipstad (ca 40 km).
Efter 1 km norr Lindfors avtagsväg till höger.
Skylt Sutterhöjden 6 km och följ tillfällig väganvisning gul skylt ”Flygdag” fram till Krigsflygfält 16.

Se karta här >

Från Filipstad väg 63 mot  Karlstad (ca 18 km).
2 km söder Brattfors avtagsväg till vänster.
Sutterhöjden 10 km och följ tillfällig väganvisning gul skylt ”Flygdag” fram till Krigsflygfält 16.

Se karta här >

Krigsflygfält 16 GPS kordinater
RT90:
X: 6611642, Y: 1393696
WGS84:
Lat N 59° 36´ 68”, Lon 13° 55’ 32”
Decimal:
59.61126,  13.92195

Körväg C: Medverkande fordon / personal varutransporter / materiel

Från Karlstad väg 63 mot Filipstad (ca 40 km).
Efter 6 km norr Lindfors avtagsväg till höger.
Skylt Krigsflygfält 1 km.

Från Filipstad väg 63 mot  Karlstad (ca 18 km).
7,5 km söder Brattfors avtagsväg till vänster.
Skylt Krigsflygfält 1 km.

Se karta här >

Krigsflygfält 16 GPS kordinater
RT90:
X: 6611642, Y: 1393696
WGS84:
Lat N 59° 36´ 68”, Lon 13° 55’ 32”
Decimal:
59.61126,  13.92195

Kontakta Flygkultur 2024

Kundtjänst / Personlig service / Biljettsupport
Personlig service: 0771 – 47 70 70
Digitalt: support@tickster.com