Boken om Krigsflygfält 16

I sökandet efter krigsflygfältets historia har vi gått igenom tusentals dokument på Krigsarkivet och intervjuat hundratals personer som tjänstgjorde på Brattforsheden under beredskapsåren. Resultatet av forskningen har sammanställts och presenteras i denna bok.

Boken om Krigsflygfält 16 är fylld av dokument och berättelser som vittnar om flygfältets roll i den svenska militärhistorien. Den visar också på samhällets agerande under beredskapsåren 1939 -1945. Genom berättelserna löper det ”dagliga livet”, livet för människor som vi själva, och som kom i kontakt med eller berördes av verksamheten på och kring krigsflygfältet. Det gör att berättelsen om krigsflygfält 16 ständigt är aktuell och angelägen, även för oss som lever idag.

Krigsflygfält 16:s berättelser hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra världskriget – och idag.

Boken omfattar 320 sidor och kostar 395 kronor. Beställning sker genom att maila namn och adress till information@krigsflygfalt16.se . Betalning erläggs via swish till 123 588 4044. Faktura skickas på begäran.