Boken om Krigsflygfält 16

I sökandet efter krigsflygfältets historia har vi gått igenom tusentals dokument på Krigsarkivet och intervjuat hundratals personer som tjänstgjorde på Brattforsheden under beredskapsåren. Resultatet av forskningen har sammanställts och presenteras i denna bok.

Boken om Krigsflygfält 16 är fylld av dokument och berättelser som vittnar om flygfältets roll i den svenska militärhistorien. Den visar också på samhällets agerande under beredskapsåren 1939 -1945. Genom berättelserna löper det ”dagliga livet”, livet för människor som vi själva, och som kom i kontakt med eller berördes av verksamheten på och kring krigsflygfältet. Det gör att berättelsen om krigsflygfält 16 ständigt är aktuell och angelägen, även för oss som lever idag.

Krigsflygfält 16:s berättelser hjälper oss att reflektera kring dagens situation, kring Sveriges behov av mobilisering under andra världskriget – och idag.

Boken omfattar 320 sidor och kostar 395 kronor. Vill du ha den skickad per post tillkommer frakten 120 kronor. Vi skickar via Postnord. Beställning sker genom att maila namn och adress till information@krigsflygfalt.se . Betalning erläggs via swish till 123 588 4044. Faktura skickas på begäran.