Saab B17 flyger på Krigsflygfält 16

Flygplanet är det enda flygande B17 i Sverige. Vi arbetar just nu med olika datum för sommaren / hösten 2022 för att kunna ta emot flygplanet. Mer information kommer att ges via Facebook eller via hemsidan. Genomförandet är väderberoende.

SAAB B 17 ”Blå Johan”