Saab B17 flyger på Krigsflygfält 16

Flygplanet är det enda flygande B17 i Sverige. För närvarande håller SAAB på med att montera en ny motor under 2024. Vi arbetar just nu med olika datum för att kunna ta emot flygplanet. Mer information kommer att ges via Facebook eller via hemsidan. Genomförandet är väderberoende.

SAAB B 17 ”Blå Johan”