Hitta till Fält 16

Hitta hit

Från Karlstad väg 63 mot Filipstad (ca 40 km).
6 km norr Lindfors avtagsväg till höger.
Krigsflygfält 2 km.Flygplats 2 km.

Från Filipstad väg 63 mot  Karlstad (ca 18 km).
7,5 km söder Brattfors avtagsväg till vänster.
Krigsflygfält 2 km.Flygplats 2 km.

GPS kordinater
RT90:
X: 6611642, Y: 1393696
WGS84:
Lat N 59° 36´ 68”, Lon 13° 55’ 32”
Decimal:
59.61126,  13.92195