Banbeskrivning Healoppet

Från parkeringen promenerar du till START. Du promenerar då på banans sista delar några 100 meter innan du är på plats. Det är skyltat med START och appen hjälper dig att hitta rätt. När du startat appen lämnar vi omedelbart grusvägen och viker in höger på Skogsvägen.

Skogsvägen

Loppet inleds på skogsväg över tallmo med sandbotten som är karakteristiskt för hela området runt Krigsflygfält 16.

De första 3 kilometrarna är lättlöpta och underlaget är mjukt men inte löst. Banans första del går i en lång vänsterböj genom ett par vägskäl. Vid 3 km korsas en större grusväg och några 100 meter senare tar vi skarpt höger och förutsättningarna ändras snabbt och radikalt.

Sandstupet

Samtidigt som du beskådar områdets finaste utsikt försvinner fötterna under dig och du kastar dig själv ut över kanten på Sandstupet.

De kommande sekunderna kännetecknas av skräckblandad förtjusning. Snabba steg genom mjuk, trög sand ger ett dubbelt budskap och en härlig upplevelse. Väl nere får du navigera dig fram till ny skogsväg för att vända tillbaka vänster och upp igen. Efter en högersväng med fin vy över områdets vattentäkt väntar åter en vänstersväng in i nästa utmaning.

Sandravinen

Området är som gjort för ett bakhåll. Det du fick med dig nedför sandstupet får du nu betala med en rejäl utmaning upp ur sandravinen.

Löpningen i dalen mellan de två sandvallarna ger en mäktig inramning. Vid ravinens slut klättrar du upp till skogsväg igen och in på markering mellan två skiften.

Rågången

Spring på gränsen till vad du klarar av eller på gränsen mellan två fastigheter. Rågången är lång, rak och aningen uppför.

Under den kommande kilometern har du sällskap av tallar med högt grenverk.

Pelarsalen

De mäktiga träden runt din färdväg bildar en pelarsal som till synes saknar slut.
Men slutet kommer och den långa, nästan osynliga uppförsbacken upphör.

Flygfältet

Väl ute ur pelarsalen öppnar sig Krigsflygfält 16 framför dig. Flygfältet kommer nu att bli din ledsagare den närmaste flygande kilometern.

Efter drygt 1000 meter med flygfältet som din granne till vänster viker vi höger på grusväg innan vi vänder vänster in på stig och upp mot fältets högsta punkt.

Luftvärnet

Försvarsnäste 2 användes för att försvara flygfältet mot fienden. En tuff backe tar dig upp till tornet och vägen ner därifrån går på ringlande stig.

Vi siktar återigen flygfältet och efter att vi vikit höger är fältet återigen din granne till vänster innan vi tar höger in i skogen.

Hangaren

Du passerar nu flera hemliga jordvallar där man förvarade och förtäckte flygplanen mellan uppdragen.

När vi kommer fram till den sista parkeringsplatsen går vi till vänster om den och in på grusväg som tar oss tillbaka till parkeringen och vidare in på området. Nu känner du igen dig, men istället för att vika  höger mot start tar vi vänster och rundar den sista av dagens utmaningar.

Ladvärnet

Du närmar dig målet och passerar en ladugård. Den förtäckta flygplansdepån blir ditt slutmål!

Lägg in spurten, passera skyttegraven med kulspruta och sikta målskyltarna precis samtidigt som du bryter mållinjen och de spanska ryttarna som markerar flygfältets kant. Välkommen i mål, bra kämpat!

< Tillbaka till Healoppet