Alarm vid gränsen

Det är den 9 april 1940 och Tyskland invaderar Norge. Krigsflygfält 16 hamnade nu i frontlinjen för det svenska försvaret och gränsområdet mellan Sverige och Norge fylls med flyktingar som flyr mot säkerheten i Sverige. Den svenska historien vittnar om att många lyckades, men det finns även de som inte nådde fram.

Alarm vid gränsen är ett arrangemang som utformas som ett historiskt skådespel och berättar historien om den svenska beredskapen under andra världskriget. Den här dagen kommer bland annat ge möjligheter för barn och vuxna att träffa tyska, svenska och norska soldater från åren 1939-1945, provåka gamla bilar och motorcyklar, och se hur livet var på krigsflygfält 16 under beredskapsåren. Under dagen genomförs en stor uppvisning med bilar, soldater och flyktingar. Planering pågår med målsättningen att kunna genomföra arrangemanget under september 2021.